Installationsnoter

Ved første menu efter boot vælges advancerede indstillinger for at kunne vælge hvilken desktop-version (GNOME, XFCE, ...) der skal installeres. (Dette burde da være en mulighed der springer i hovedet hvis man bare klikker 'install')

Undlad at give et root-password. Efterlad felterne blanke. Derved får brugeren der skabes senere alle privilegierne.

Der skal vælges manuel partitionering hvis der skal kunne dual-bootes (vælges mellem f.eks. Debian og Windows 7 ved opstart). Hvis partitionen til debian allerede findes, og der ikke er brug for at ændre størrelse: Dobbeltklik partitionen der skal indeholde debian, og slet den (har sikkert type ext4 hvis der før var et linux-system på. Windows har typisk NTFS). Herefter kan den vælges til installation af debian (Automatically partition the free space). Dobbeltklik evt swap-partitionen (hvis den findes) og vælg at den skal bruges til swap.

Tillad adgang til contrib og non-free pakker

Åbn filen /etc/apt/sources.list og tilføj følgende linje nederst:

deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main contrib non-free

Intel wireless drivers (WIFI)

Lad non-free være i sources.list

apt-get update

apt-get install firmware-iwlwifi

Genstart

NVIDIA-driver (taget fra https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers, 4/11/2013)

sources.list skal være redigeret som nævnt ovenover. Start så ROOT-terminal og skriv følgende præcist som det står, (uden at erstatte 'My GPU' med noget andet):

aptitude update
aptitude -r install linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') nvidia-kernel-dkms
mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
echo -e 'Section "Device"\n\tIdentifier "My GPU"\n\tDriver "nvidia"\nEndSection' > /etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf

Efter anden kommando får du nok at vide at Computeren skal genstartes for at den nye driver kan træde i kraft, og at Xorg.conf skal rekonfigureres (eller noget lignende). Denne rekonfiguration bliver udført efter kommando 3 og 4. Genstart først efter denne rekonfiguration. (!)

Bumblebee (istedet for nVidia Optimus) (taget fra https://wiki.debian.org/Bumblebee, 25/1-2014)

Følgende har virket:

 1. Nyeste debian testing blev installeret fra scratch
 2. Tilføj contrib non-free til sources.list så vi får:
  deb http://ftp.dk.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
 3. sudo apt-get update
 4. sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt-get update && sudo apt-get install bumblebee-nvidia primus primus-libs:i386
  Vi bliver bedt om at genstarte, som vi gør om lidt, og at rekonfigurere xorg.conf, som vi ignorerer (da vi har bumblebee)
 5. Genstart
 6. Prøv "optirun glxgears" (eller "primusrun glxgears")
 7. Ved fejl: [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: Could not load GPU driver, åbn /etc/bumblebee/bumblebee.conf og erstat "KernelDriver=nvidia" med "KernelDriver=nvidia-current" (selvom det tilsyneladende ville give mere mening at ændre "Driver=" til "Driver=nvidia". Kør herefter "sudo service bumblebeed restart" og prøv "optirun glxgears" igen.

Simple ændringer til GRUB

sudo nano /etc/default/grub

Ændr grub-filen - Sæt GRUB_DEFAULT, GRUB_TIMEOUT, uncomment GRUB_GFXMODE=640x480 eller lignende. Gem og afslut.

sudo update-grub

Stop bell (eg. ved shutdown/restart)

Kør følgende som ROOT:

echo "blacklist pcspkr" >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf

FLASH (ikke chromium) (til youtube og lign.)

sources.list skal være redigeret som nævnt ovenover. Skriv følgende som ROOT:

apt-get update
apt-get install flashplugin-nonfree

Chromium + Flash Chromium bruger pepperflashplugin-nonfree:

Installer chromium med 'sudo apt-get install chromium'

Sørg for at sources.list indeholder 'deb http://http.debian.net/debian/ wheezy-backports main contrib non-free' (dette er måske anderledes for debian-versioner nyere end wheezy)

sudo apt-get update

apt-get install pepperflashplugin-nonfree

Farve i terminalen

Klik Edit -> Profile Preferences -> colors og uncheck 'Use colors from system theme' og vælg evt. 'White on Black'. Åbn ~/.bashrc og uncomment linjen med force_color_prompt=yes. Genstart terminalen.

Opsæt openGL

Kør følgende som ROOT:

apt-get update
apt-get install g++ make libglew-dev freeglut3-dev

Hent evt. dette eksempel, udpak, gå ind i pingpong/src, og skriv:

g++ -c pingpong.cpp shaders.cpp
g++ pingpong.o shaders.o -lglut -lGLEW -lGL
./a.out

Alternativt, brug Make-filen: Skriv 'make' i pingpong-mappen efterfulgt af './go.out'

(Styr med 'a', 's', ',' og '.')

Opsæt Eclipse m. C++ plugin

sudo apt-get install eclipse-cdt

Eclipse findes herefter i /usr/bin

For at kunne debugge skal gdb være installeret. Er der ikke det, så prøv 'sudo apt-get install gdb'

Et openGL-program i Eclipse

 1. Download ovenstående pingpong-spil og bekræft at den kan compile og køre fra terminalen (ved at skrive 'make' ved roden, og derefter køre med './go.out')
 2. I Eclipse, vælg Window -> Open Perspective -> C/C++
 3. Klik File -> New -> C++ Project. Kald projektet 'Pingpong', vælg 'Empty project' og gennemfør wizarden med standard-indstillingerne.
 4. Kopier pingpong-eksemplet ind, således at Makefile findes i project-root.
 5. Højreklik project-root -> Properties -> C/C++ Build. Vælg 'All configurations' i toppen og uncheck 'Generate Makefiles automatically'. (Dette er fordi vi vil bruge vores egen makefile for at separerer komplicerede Eclipse så meget som muligt fra koden. Hvis ikke denne unchekes vil Eclipse desuden skabe en Debug/Release-folder i project-root ved Build-time)
 6. Både når Debug og Release er valgt i toppen, skal 'Build location' have den directory der indeholder Makefilen (dvs. fjern /Debug og /Release).
 7. Klik Project -> Build all (Dette skulle gerne køre makefilen, der skaber den executable binary)
 8. Højreklik project-root -> Run As -> Run Configurations... Klik 'C/C++ Application' og så knappen 'New launch configuration'. Sørg for at der står den executable binary fra forrige trin under 'C/C++ Application' (Under 'Arguments'-fanen kan der desuden vælges working-directory)
 9. Hvis eclipse skal køre openGL-applikationer under bumblebee, klik på fanen "Environment" og "Select...". Sæt nu flueben ud for "Display [:0.0]". Derudover skal nvidia-kortet selvfølgelig køre - dette kan f.eks. klares ved at starte eclipse med primusrun foran.

Fix Eclipse error-håndtering

Eclipse fullscreen-plugin

(Måske outdated:)

Download fullscreen-plugin fra denne side og gem den i eclipse's plugin-folder. Plugin-folderen er måske: '/usr/share/eclipse/dropins/cdt/eclipse/plugins'

Genstart Eclipse og klik Window->Full Screen

Outdated Eclipse troubleshoot

Virker ikke, eller fejl i ellers gyldig kode? Sørg for at g++ og make er installeret. Prøv så: 1. Lav et helt nyt workspace. 2. Lav helloworld som Makefile project m. Linux GCC. Husk at tast CTRL+B for at builde kode for første gang

Virker stadig ikke? Måske sudo apt-get install build-essential eclipse kan hjælpe?

Sæt brightness ved startop (Laptops)

sudo nano /etc/rc.local

Tilføj lige før linjen 'exit 0' følgende linje:

echo 20 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness

20 er brightness, og skal ligge mellem 0 og /sys/class/backlight/acpi_video0/max_brightness

Erstat evt acpi_video0 med intel_backlight eller andet

Deaktiver bluetooth (el. wireless) ved opstart

Som ovenover, men tilføj istedet 'rfkill block bluetooth' (eller wifi) før 'exit 0'

Sæt sound ved startup.

Sæt sound levels (evt i alsamixer) og skriv:

sudo alsactl store

Installer TexWorks og Tex Live

sudo apt-get update
sudo apt-get install texworks

TexWorks skulle nu gerne kunne startes fra '/usr/bin'. For at få alle pakkerne vi skal bruge, henter vi texLive. Download install-tl-unx.tar.gz fra www.tug.org/texlive. Find filen i terminalen og skriv:

tar -xvf install-tl-unx.tar.gz
cd install-tl-*
sudo ./install-tl

(Vigtigt med sudo til sidst. Ellers installeres texLive ikke korrekt). Vælg så command: i.

Efter installationen, der tager omkring 20 minutter afhængigt af computer, bliver du bedt om at tilføje en sti til PATH. Noter denne sti (Den hedder sikkert noget ala /usr/local/texlive/2012/bin/i386-linux eller /usr/local/texlive/2013/bin/x86_64-linux). Inde i TexWorks klik Edit -> preferences -> Typesetting -> Paths for Tex and related programs -> Hvis ikke den tidligere noterede sti findes her, så klik '+' og tilføj den manuelt. Flyt derefter stien for denne nye 'compiler' (tex live) i toppen.

Gnome3.12-specifikt

Klik Settings i dropdown-menuen øverst til højre -> Users -> Automatic Login

Ændr desktopbaggrund: Settings -> Background -> Klik billedet

Se ikonerne på skrivebordet: Tweak Tool -> Desktop -> Have file manager handle the desktop

Således laves en desktop-launcher for eksempelvist TeXworks: Lav en fil texworks.desktop på skrivebordet der indeholder følgende:

[Desktop Entry]
Name=TeXworks
Exec=texworks
Terminal=false
Type=Application
Icon=TeXworks

Man kan få denne launcher til at starte f.eks, stkonf.tex som ligger på skrivebordet ved at ændre tredje linje til 'Exec=texworks Desktop/stkonf.tex'

Sæt startapplikationer: Gem en .desktop-fil som ovenstående i '~/.config/autostart'

Tilføj tastaturgenvej: Settings -> Keyboard -> Shortcuts -> Custom Shortcuts -> Tryk +. Kommandoen til at starte terminalen er "/usr/bin/gnome-terminal". Klik OK og teksten 'Disabled' og vælg tastekombinationen.

Mount med write-permissions

Hvis brugernavnet er 'dansoy', og usb-devicen er /dev/sdb1 (check denne i 'disks') så skriv:

sudo mount -o uid=dansoy /dev/sdb1

GParted (diskpartitioneringsværktøj)

sudo apt-get install gparted

GParted Live

Download først TuxBoot her: http://sourceforge.net/downloads/tuxboot/ (dette er en modificeret unetbootin)

Sørg for at hente linux-versionen - der sikkert hedder noget i stil med tuxboot-amd64 (på 64-bit systemer)

Hent ikke en tar-ball som har 'src' i navnet (da du så henter kildekoden)

Marker filen som 'executable'

I tuxboot kan Gparted Live downloades. Alternativt kan man også hente en .iso indeholdene Gparted Live selv på http://gparted.org/download.php.

KeePass 2

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:jtaylor/keepass
sudo apt-get update
sudo apt-get install keepass2

VIM

sudo apt-get update
sudo apt-get install vim

Syntaxcoloring af kode: Inde i VIM, tryk escape og skriv ':syntax on'

Notes

Ved opstart initialiserer /etc/profile bl.a. miljøvariablen PATH for alle brugere. Herefter specialiseres PATH til den enkelte bruger vha ~/.profile (eller ~/.bash_profile eller ~/.bash_login hvis førnævnte ikke findes)

Ligeleder er ~/.bashrc bruger-versionen af /etc/bash.bashrc, der køres for alle brugere