Klik på en trigonometrisk funktion for at se den illustreret:
Sinus
Cosinus (virker ikke)
Tangent (virker ikke)

θ = 0° 0.000 Sin(0°) = 0